Home Wie zijn wij Rechtsbijstand Mediation Contact Voor woningcorporaties Voor ondernemers Tarief en kosten

Contractenrecht  -  Incasso  -  Aansprakelijkheid  -  Ondernemingsrecht  -  Huurrecht

Home

Aansprakelijkheid


Ondernemen is nemen van kansen en risico’s. De ondernemer kan aansprakelijk zijn als deze bij de uitoefening van een bedrijf schade toebrengt aan anderen. Het Nederlands recht kent verschillende bronnen van aansprakelijkheid:


Contractuele aansprakelijkheid: aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet nakomen van een overeenkomst, deze aansprakelijkheid volgt uit een rechtshandeling. Men is contractueel aansprakelijk als een verplichting uit een contract niet volledig wordt nagekomen. Bijvoorbeeld als goederen niet, niet op tijd, of in slechte staat worden geleverd. Als iemand zich niet aan een contract houdt, dan levert die een ‘wanprestatie’ en moet die de schade vergoeden (behalve bij overmacht).


Wettelijke aansprakelijkheid: deze aansprakelijkheid volgt uit feitelijke handelingen en zogeheten ‘blote’ rechtsfeiten. Alle aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit een overeenkomst, maar die voortvloeit uit de wet, wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd. De rechtsgronden voor deze aansprakelijkheid zijn in de wet te vinden en heten ook wel verbintenissen uit de wet. De  belangrijkste is de  onrechtmatige daad.


Als u… schade lijdt is het goed om voor uw recht op te komen en een vergoeding te verlangen.


Als iemand… u aanspreekt om vergoeding van zijn schade,  is het goed om uzelf te verweren.